Analiz Talep Formları

Analiz Talep Formunun doldurulup imzalanmasıyla hizmet sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

Cihaz Adı

Deney  İstek Formu

İlgili Uzman

Taramalı Elektron Mikroskobu

İNDİR

Öğr. Gör. Halil EŞGİN

(hesgin@bartin.edu.tr)

XRD Cihazı

İNDİR

Zaman Çözümlemeli ve Durağan Hal  Floresans Spektrometresi

İNDİR

Spin Kaplama Cihazı

Dip Kaplama Cihazı

İNDİR

Atmosfer Kontrollü Kabin (GloveBox)

İNDİR

Çekme, Basma ve Eğme Test Cihazı

İNDİR

Öğr. Gör. Volkan Murat YILMAZ

(vmuratyilmaz@gmail.com)

Beton Test Cihazı

İNDİR

UV-VIS-NIR Spektrofotometresi

İNDİR

TG/DTA Termal Analiz Cihazı

İNDİR

Partikül Boyutu Ölçüm Cihazı

İNDİR

Laboratuvar Tipi Enjeksiyon Makinesi

İNDİR


  • Sıvı Azot İstek Formu İçin Tıklayınız
  • Tel: +90 378 294 9181 Belge Geçer: +90 378 294 9191 E-posta: bumlab@bartin.edu.tr

    Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı