Hizmet Bedelleri

ALAN YAYINIMLI TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (FE-SEM) ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Yüzey görüntüsü alma (SE ya da BSE Dedektörleri ile)                     

160 TL / Saat

Yüzey görüntüsü alma ve EDS nokta analizi          

220 TL / Saat

Sadece EDS nokta analizi                                 

100 TL / Numune

EDS Haritalama                                                            

250 TL / Saat

EBSD analizi                                                           

300 TL / Saat

Biyolojik Numune İnceleme                       

200 TL / Saat

STEM Analizi                                               

200 TL / Saat

Numune kaplama  (Tek seferde kaplanan numunelerin tümü 1 numune kabul edilir.)

50 TL / Numune

Biyolojik numunelerin kritik nokta kurutulması ve kaplanması

Analiz süresi içinde yapılır.

EBSD analizi için numune hazırlanması

Analiz süresi içinde yapılır.

 

X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (Standart XRD Çekimi- Faz Analizi İçermeyen)

60 TL / Numune

Kalitatif Faz Analizi (Standart XRD Çekimi dahil)

100 TL / Numune

Kantitatif Faz (Rietveld) Analizi  (Standart XRD Çekimi dahil)

500 TL / Numune

Yüksek Sıcaklıkta X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (max 1500°C)    

800 TL / Numune + 60 TL / XRD çekimi

 

DTA-TG/DSC ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (0-1 saat)

80 TL / Numune

DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (1-3 saat)

100 TL / Numune

DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (3 +  saat)

120 TL / Numune

 

SPEKTRAL ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

UV-VIS-NIR Spektrometre (Spektrum Tarama)

30 TL / Numune

Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi

50 TL / Numune

 

PARTİKÜL BOYUTU ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Partikül Boyut Ölçümü

60 TL / Numune

 

İNCE FİLM KAPLAMA HİZMET BEDELLERİ

Spin (Döndürerek) Kaplama (Spin Coater)

20 TL / Numune

Dip (Daldırarak) Kaplama  (Dip Coater)

20 TL / Numune

Glove Box (Atmosferik Kontrol Kabini)

10 TL /Saat

100 TL /Gün

 

MEKANİK TEST HİZMET BEDELLERİ

Çekme Testi

60 TL / Numune

Basma Testi

60 TL / Numune

Eğme Testi

60 TL / Numune

 

BETON TEST HİZMET BEDELLERİ

Beton Basınç Dayanım Testi (Silindir ve Karot Numune)

30 TL / Numune

Beton Basınç Dayanım Testi (Küp Numune)

30 TL / Numune

 

ENJEKSİYON MAKİNASI BEDELLERİ

Polimer Test Numunesi Üretimi (Mevcut Kalıp Kullanılarak)

20 TL / Numune

 

DİĞER AÇIKLAMALAR

·       Analiz ücretlerine KDV dahil değildir.

·        Bartın Üniversitesi akademik personeline %70, diğer üniversitelerin akademik personeline % 50, diğer kamu kurumları personeline %25, anlaşmalı kuruluş/işletmelere %30 indirim yapılır.

·        Posta / Kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

·       Analiz ücretlendirme birimine göre en az 1  saat ya da 1 numune ücreti alınır.

·       Numune adedine göre ücretlendirilen analizlerde numune başına analiz süresi 30 dakikayı geçmesi durumunda her 30 dakika için 1 numune ücreti alınır.

·       Özel numuneler için laboratuvarımızla iletişime geçilmelidir.

Tel: +90 378 294 9181 Belge Geçer: +90 378 294 9191 E-posta: bumlab@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı