Hizmet Bedelleri

ALAN YAYINIMLI TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (FE-SEM) ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Yüzey görüntüsü alma (SE ya da BSE Dedektörleri ile)                     

160 TL / Saat

Yüzey görüntüsü alma ve EDS nokta analizi          

220 TL / Saat

Sadece EDS nokta analizi                                 

100 TL / Numune

EDS Haritalama                                                            

250 TL / Saat

EBSD analizi                                                           

300 TL / Saat

Biyolojik Numune İnceleme                       

200 TL / Saat

STEM Analizi                                               

250 TL / Saat

Numune kaplama  (Tek seferde kaplanan numunelerin tümü 1 numune kabul edilir.)

60 TL / Numune

Biyolojik numunelerin kritik nokta kurutulması ve kaplanması

Analiz süresi içinde yapılır.

EBSD analizi için numune hazırlanması

Analiz süresi içinde yapılır.

X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (Standart XRD Çekimi- Faz Analizi İçermeyen)

80 TL / Numune

Kalitatif Faz Analizi (Standart XRD Çekimi dahil)

120 TL / Numune

Kantitatif Faz (Rietveld) Analizi  (Standart XRD Çekimi dahil)

600 TL / Numune

Yüksek Sıcaklıkta X-Işını Kırınım Deseni Çekimi (max 1500°C)    

800 TL / Numune + 60 TL / XRD çekimi

DTA-TG/DSC ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (0-1 saat)

80 TL / Numune

DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (1-3 saat)

100 TL / Numune

DTA-TG Analizi + DSC Hesaplanması (3 +  saat)

120 TL / Numune

SPEKTRAL ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

 

Alevli Analiz(FAAS)

70 TL / Element

Grafit Fırın ile Analiz (GF-AAS)

100 TL / Element

Hidrür Sistem ile Analiz (HG-FAAS)

100 TL / Element

Numune hazırlama(çözme/parçalama)

60 TL / Numune

UV-VIS-NIR Spektrometre (Spektrum Tarama)

 

Spektrum Tarama

40 TL / Numune

Reflektans Tayini

50 TL / Numune

Miktar (Konsantrasyon) Tayini

50 TL / Numune

Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi

 

Spektrum Tarama

60 TL / Numune

Life Time Analizi

100 TL / Numune

 

 

PARTİKÜL BOYUTU ANALİZ HİZMET BEDELLERİ

 

Partikül Boyut Ölçümü

80 TL / Numune

İNCE FİLM KAPLAMA HİZMET BEDELLERİ

Spin (Döndürerek) Kaplama (Spin Coater)

30 TL / Numune

Dip (Daldırarak) Kaplama  (Dip Coater)

30 TL / Numune

Glove Box (Atmosferik Kontrol Kabini)

20 TL /Saat

100 TL /Gün

MEKANİK TEST HİZMET BEDELLERİ

Çekme Testi

80 TL / Numune

Basma Testi

80 TL / Numune

Eğme Testi

80 TL / Numune

BETON TEST HİZMET BEDELLERİ

Beton Basınç Dayanım Testi (Silindir ve Küp Numune)

50 TL / Numune

Beton Basınç Dayanım Testi (Ekstansometre ile )

80 TL / Numune

Beton Basınç Dayanım Testi (Ekstansometre ve Strain Gauge ile)

120 TL / Numune

ENJEKSİYON MAKİNASI BEDELLERİ

Polimer Test Numunesi Üretimi (Mevcut Kalıp Kullanılarak)

30 TL / Numune

DİĞER HİZMET BEDELLERİ

 

Viskozite (Brookfield)

40 TL/ Numune

Sıvı Azot

3 TL / Litre

DİĞER AÇIKLAMALAR

·       Analiz ücretlerine KDV dahil değildir.

·        Bartın Üniversitesi akademik personeline %60, diğer üniversitelerin akademik personeline % 50, diğer kamu kurumları personeline %30, anlaşmalı kuruluş/işletmelere analiz sayısı (miktarı) ve sürekliliği dikkate alınarak yapılacak olan protokol çerçevesinde %20 -50 arasında indirim yapılır.

·        Posta / Kargo giderleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

·       Analiz ücretlendirme birimine göre en az 1  saat ya da 1 numune ücreti alınır.

·       Numune adedine göre ücretlendirilen analizlerde numune başına analiz süresi 30 dakikayı geçmesi durumunda her 30 dakika için 1 numune ücreti alınır.

·       Özel numuneler için laboratuvarımızla iletişime geçilmelidir.

Tel: +90 378 294 9181 Belge Geçer: +90 378 294 9191 E-posta: bumlab@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı