image/svg+xml
image/svg+xml

Analiz Hizmetleri İşleyiş Süreci

DENEY HİZMETLERİ İŞLEYİŞ SÜRECİ


Öncelikle yapılacak analizin gerçekleştirilebilirliği hakkında merkezimizle iletişime geçilerek bilgi alınır ve analiz tarihi ile saati laboratuvar uzmanlarınca belirlenir.

Sonrasında Deney İstek Formu eksiksiz doldurulur ve çıktısı alınarak ilgili yerler imzalanır. Analiz bedeli projeden karşılanacaksa proje biriminden mutlaka Harcama Onayı belgesi alınmalıdır. Ödeme ilgili kişi tarafından karşılanacaksa analiz bedelinin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün hesabına yatırıldığını gösteren dekont çıktısı alınmalıdır.

(Deney İstek Formlarına buradan ulaşabilirsiniz.)

(Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Hesap Numarası:

TR05 0001 0000 5253 7534 0750 01)
 Analizin gerçekleştirileceği gün ve saatte analizi talep eden kişi laboratuvarımızda hazır bulunmalıdır. Beraberinde imzalı Deney İstek formunu ve Harcama Onayı belgesini (ödeme ilgili kişi tarafından yapılacaksa Dekont Çıktısını)  mutlaka getirmelidir.

Şehir dışından gönderilecek numuneler için Deney İstek Formu ve Harcama onayı belgesi (ödeme ilgili kişi tarafından yapılacaksa Ödeme Dekontu) analiz işleminden önce laboratuvarımıza (e-posta, kargo vb.) ulaştırılmalıdır. Aksi taktirde işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Analizler laboratuvar uzmanlarınca gerçekleştirilir ve sonuçlar ilgili kişiye teslim edilir.