image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon & Vizyonumuz

BÜMLAB’ın Misyonu

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BÜMLAB) laboratuvar ve analiz olanaklarını arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören nitelik ve kalite standartlarına ulaşmak için sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. Merkezimiz;

o    Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümün sağlanması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasının sağlanmasını,

o    Ülkemiz üniversitelerinin, kamu ve özel kuruluşların Ar-Ge faaliyetleri sırasında ihtiyaç duydukları malzeme karakterizasyonu ve analizler için gerekli olanakların sunulmasını,

o    Yükseköğrenim düzeyindeki yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve katkıda bulunulmasını,

o    Laboratuvardaki cihaz, teçhizat ve aletlerin teknolojik ilerlemeler ışığında günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve yenilenmesiyle üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını,

o    Üniversite dışında kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelebilecek ortak projeleri, önerileri değerlendirmek, araştırmalar yapmak ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunulmasını görev edinmiştir.

 BÜMLAB’ın Vizyonu

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

o    Bilim ve teknolojinin sürekli ilerlemesine paralel olarak kendini sürekli geliştiren,

o    Ülke kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak ileri teknoloji Ar-Ge faaliyetlerine olanak tanıyan altyapılar kuran,

o    Bilgi ve birikimlerini ulusal ve uluslararası faaliyetlerle topluma aktaran bir araştırma ve uygulama merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.