image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Politikamız

Kalite Hedeflerimiz 
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE POLİTİKASI 
Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı uzman personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir hizmet sunmayı amaç edinmiş ve sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. Merkezimize ait laboratuvarın tüm birimlerindeki ölçüm ve analizlerde kalitenin ve güvenirliliğin sağlanması, kuralların uygulanması ve takip edilmesi üst yönetimin sorumluluğu ve güvencesi altındadır. Bu kapsamda Merkezimiz aşağıda belirtilen prensipleri kalite politikası olarak belirlemiştir.
  • Analiz ekipmanlarının periyodik olarak kalibrasyonunu sağlanması,
  • Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz raporu sunulması,
  • Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi,
  • Doğru raporlama ve kayıt sisteminin sürekli işletilmesi,
  • Tüm işlerde ve yazışmalarda izlenebilirliğin sağlanması,
  • Müşteri istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi.