image/svg+xml
image/svg+xml

Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı (ANKA)

Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı (ANKA)

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarına bağlı Anti-Kanser Araştırma Laboratuvarı (BÜ ANKA LAB), 2019 yılında faaliyete geçmiş olup, laboratuvarımızın temel amacı, Çeşitli kanser türlerine yönelik yeni ilaç geliştirme ve mevcut tedavilerin iyileştirilmesidir.

Bu bakımdan, Doğal veya sentetik bileşiklerin, kanserli hücreler üzerine moleküler etkilerini ortaya çıkarmak, hücre ölümü, sitotoksisite (Hücresel Toksik Etki), genotoksisite (DNA üzerine Toksik Etki), Tümör Farmokolojisi ve Biyolojisi gibi çalışmaları yapmak, laboratuvarımızın temel vizyonudur.

Laboratuvarımızdaki Cihazlarımız:

 • Laminer Hava Kabini
 • CO2 İnkübatör
 • Florasan ataçmanlı inverted mikroskop
 • Plate Reader-Spektrofotometre
 • Plaka yıkayıcı
 • Hücre Parçalayıcı (Sonikatör)
 • Santrifüj
 • Hava Sterilatörü
 • pH Metre
 • Vorteks
 • İnkübatör
 • Minispin
 • Buzdolabı (+4ºC)
 • Derin Dondurucu (-20ºC)

 

Kanser Ar-Ge Çalışmaları, In vitro preklinik çalışmalar, Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan özgün ilaç geliştirme çalışmaları, Anti-kanser tedavilerde etkinlik, direnç mekanizması ve toksisite değerlendirme çalışmaları, Kanser ilacı geliştirme çalışmaları, Hücre ölümü ve Kanser ilişkisi çalışmaları  ve Tümör biyolojisi çalışmalarını kapsamaktadır.

 

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk Çelebioğlu

Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

hcelebioglu@bartin.edu.tr