image/svg+xml
image/svg+xml

Mekanik Test Laboratuvarı

INSTRON SATEC™ DX UNIVERSAL TEST CİHAZI

Çekme, Basma ve Eğme test cihazı deney istek formunu indirmek için tıklayınız.

·         Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın test yöntemidir. Çekme deneyinde bir malzemenin statik ve yavaş uygulanan bir yüke karşı dayanımı ölçülür.  Uygun bir çekme test örneği (Şekil (1)) universal test makinasına yerleştirilir ve örneğe kuvvet (yük) uygulanır. Çekme deneyinde malzemedeki uzama miktarı ve uygulanan kuvvet (yük) ölçülür ve bu ölçülen uzama ve yük değerleri kullanılarak yük-uzama ya da gerilim-gerinim eğrisi (Şekil (2))  elde edilir. Çekme deneyi ile malzemelerin sünekliği, mukavemeti, ve rijitliği belirlenebilir. Çekme deneyi yapılan numunenin mekanik özelliklerinı sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarabilmesi için alındığı malzemeyi tam olarak temsil etmesi gerekir.

Teknik Özellikleri

 

Marka, model

Instron, 600DX

Kapasite sınırları

1-600 KN

Max. Test hızı

76 mm/dak.

Yapılan testler

Çekme, basma, 3 nokta eğme

 

 

 

 Şekil (1). Daire kesitli standart çekme testi numunesi

 

d0 numune çapını, d1 baş kısmının çapını (1,2d0), LV inceltilmiş kısmın uzunluğunu (L0+d0), L0 ölçü uzunluğunu (5d0), h baş kısmının uzunluğunu ve Lt numunenin toplam uzunluğunu göstermektedir.

Laboratuvarımızda bulunan cihazda kabul edilebilir ölçü aralıkları daire kesitli numuneler için çap 10-35mm iken toplam boy 265-900mm dir. Lama-sac numuneler için kalınlık 0-30mm iken toplam boy 450-900mm dir.

Cihaz daha çok daire kesitli nervürlü çelik ve dikdörtgen kesitli sac-lama için kullanılsa da ahşap, kompozit, boru, bağlantı elemanları, tel çubuk gibi malzemelerin de testini yapmak için uygundur. 


Üniversal test cihazında çekme deneyi dışında, basma ve eğme testlerini de yapmak mümkündür.                                                            

Laboratuvarımızda TS EN ISO 6892-1 standartlarına göre oda sıcaklığında test yapılmaktadır.

INSTRON ENDÜSTRİYEL SERİ 1000RD MODEL BETON PRESİBeton Presi deney istek formunu indirmek için tıklayınız.

 

Teknik Özellikler

Marka, model

Instron, 1000 RD

Kapasite sınırları

100-5000 KN

Max. Test hızı

75 mm/dak.

Yapılan testler

Karot kırımı, küp numune

Betonun basınç dayanımı, eksenel basınç yükü etkisi altındaki betonun kırılmamak için gösterebileceği direnme kabiliyetidir. Beton basınç dayanım testinin yapılışı basit ve diğer dayanım türleri hakkında da bilgi vermesi bu testin yaygın kullanılmasında en büyük etkendir. Deney numuneleri standartlara uygun, küp, silindir veya karot biçiminde olmalıdır. Deney presi biri altta sabit diğeri üstte hareketli iki bloğun arasına numune yerleştirildikten sonra kırılıncaya kadar sabit hızda basma kuvveti uygulanır ve numune kırılınca bu değer kaydedilir.

Laboratuvarımızda bulunan beton basınç dayanım testi cihazı 10 ton ve üzeri yük kapasitesine sahip beton numuneler için uygundur.

 

 Deney için TS EN 12390-1 standartına uygun ölçüler silindir numuneler için çap: 15cm, boy: 30cm; küp numuneler için bir kenarı 15cm küp numuneler yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda bulunan cihaz için de bu ölçülerin dışına çıkılmaması sonuçların hassasiyeti için önemlidir. Hasar görmüş veya şerbet sızmasından dolayı yüzü aşırı şekilde boşluklu (bal peteği görünümde) olan numuneler deneyde kullanılmamalıdır.

Laboratuvarımızda bulunan beton test cihazı için kabul edilebilir numune ölçüleri;

Dikdörtgen numuneler için kısa kenar 10-20 cm, uzun kenar için 20-50 cm arası değişebilir.

Silindir numuneler için çap 10-20 cm boy 20-40 cm olmalıdır. Silindirik numuneler için çap/boy oranı ½ olmalıdır.

 


Şekil (3). Standart beton numuneleri

Laboratuvarımızda sertleştirilmiş beton deney numunelerinde basınç dayanımının tayini (TS EN 12390-3) standartlarına göre test yapılmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Mekanik Testler

  • Çekme deneyi niçin yapılır?

Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın test yöntemidir. Çekme deneyi ile malzemelerin sünekliği, mukavemeti, ve rijitliği belirlenebilir. 

  • Mekanik Testler hangi malzeme türlerine uygulanır?

Daire kesitli nervürlü çelik, dikdörtgen kesitli sac-lama, ahşap, kompozit, boru, bağlantı elemanları, tel çubuk.

  • Beton basınç dayanımı niçin yapılır?

Betonun basınç dayanımı, eksenel basınç yükü etkisi altındaki betonun kırılmamak için gösterebileceği direnme kabiliyetidir. 

  • Beton basınç dayanımı hangi tür numunelere uygulanır?

Dikdörtgen numuneler için kısa kenar 10-20 cm, uzun kenar için 20-50 cm arası değişebilir.

Silindir numuneler için çap 10-20 cm boy 20-40 cm olmalıdır. Silindirik numuneler için çap/boy oranı ½ olmalıdır.