image/svg+xml
image/svg+xml

Spektroskopi Laboratuvarı


Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

  

Shimadzu AA 7000 model cihaz ile alevli, grafit fırın ve hidrür sistem ile analiz mümkündür.

Atomik absorpsiyon spektrometre (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları  hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir. Ölçülen elemente özel kullanılan oyuklu katot lambasından yayılan ışınım mevcut alevden geçirilerek dedektör tarafından ölçülür. Analizi yapılacak örnek aleve gönderilir, örneğin içinde ilgili element mevcutsa, lambadan gelen ışınımın absorplar ve böylece ışınımın şiddeti azalır. Absorplanan ışınım miktarı örneğin içinde bulunan elementin derişimiyle doğrudan bağlantılıdır.


AAS deney istek formu indirmek için tıklayınız

Laboratuvarımızda bulunan lambalar:

Demir (Fe), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Kadmiyum (Cd), Mangan (Mn), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Cıva (Hg), Çinko (Zn) olmak üzere çözelti halinde 9 farklı metal ölçümü yapılabilir.

Uygulama Alanları;

Metalurjik analizler,

Su ve çevre analizleri,

Gıda analizleri,

Jeokimyasal analizler.ZAMAN ÇÖZÜMLEMELİ VE DURAĞAN HAL FLORESANS SPEKTROMETRESİ

Marka: Edinburgh Instruments 
Model: FS5
   

Zaman Çözümlemeli ve Durağan Hal Floresans Spektrometresi deney istek formunu indirmek için tıklayınız.

·         Laboratuvarımızda bulunan FS5 model Floresans Spektrometresi, durağan hal fluoresans ve fosforesans ışımalarını ve zaman çözümlemeli tekli foton sayma tekniği kullanarak fluoresans ömrünü tespit edebilecek yapıdadır.

Teknik Özellikler

·  Tekli foton sayma teknolojisine sahiptir.

· Durağan hal ölçümlerinde 150 W gücünde Xe lamba kullanmaktadır.

· Emisyon, referans ve transmisyon olmak üzere üç dedektörü bulunmaktadır.

·  Sinyal gürültü oranı 6000:1 dir.

·  Uyarma spektral aralığı: 230 nm-100 nm

·  Emisyon spektral aralığı: 230 nm-870 nm

·  Tarama hızı: 100 nm/s

·  Floresans lifetime ölçüm aralığı: 150 ps-10ms

· Cihazımızda katı (toz), sıvı ve film şeklindeki numuneler incelenebilmektedir.UV-VIS-NIR SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI

Marka: Shimadzu
Model: UV-3600

UV-VIS-NIR Spektrofotometresi deney istek formunu indirmek için tıklayınız.

 

·         Laboratuvarımızda bulunan Shimadzu marka UV-3600 Plus model 3 dedektörlü UV-VIS-NIR cihazda ultraviyole ve görünür bölgede PMT (photomultiplier tube), yakın infrared bölgede ise InGaAs ve soğutmalı PbS dedektörleri kullanılmaktadır.

·         Cihazın çalışma prensibi kısaca; Bir ışın demetinin bir numune üzerinden geçtikten ya da bir numune yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir.

·   Cross-over  bölgesinde kullanılan InGaAs dedektör sayesinde tüm dalgaboyu ölçüm aralığında yüksek hassasiyet elde edilebilmekte, 1500 nm’de 0.00003 Abs gürültü seviyesi elde edilmektedir.

                 ·        UV-3600 Plus ana ünitesinin yanı sıra, çok amaçlı büyük numune kompartmanı ve Integrating sphere attachment bu üç                              dedektörlü sistemin, katı numunelerin de yüksek hassasiyetle ölçümüne olanak vermektedir.

·         Yüksek performanslı çift monokromatör sayesinde ultra düşük bir kaçak ışık seviyesine ulaşmak mümkündür (340 nm’de maks. % 0.00005), yüksek rezolüsyon (maksimum rezolüsyon: 0.1 nm). Geniş dalgaboyu aralığı ile (185 - 3,300 nm) ultraviolet, visible, ve yakın infrared bölgelerde ölçüme olanak sağlamakta ve geniş bir uygulama alanına hitap etmektedir.