image/svg+xml
image/svg+xml

Kanser Araştırma Laboratuvarı

Kanser Araştırma Laboratuvarı Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarına bağlı Kanser Araştırma Laboratuvarı , 2019 yılında faaliyete geçmiş olup, laboratuvarımızın temel amacı, Çeşitli kanser türlerine yönelik yeni ilaç geliştirme ve mevcut tedavilerin iyileştirilmesidir.

Bu bakımdan, Doğal veya sentetik bileşiklerin, kanserli hücreler üzerine moleküler etkilerini ortaya çıkarmak, hücre ölümü, sitotoksisite (Hücresel Toksik Etki), genotoksisite (DNA üzerine Toksik Etki), Tümör Farmokolojisi ve Biyolojisi gibi çalışmaları yapmak, laboratuvarımızın temel vizyonudur.

Laboratuvarımızda şu cihazlar bulunmaktadır:

 

 • Biyogüvenlik Kabini                                       :   N-Biotek
 • CO2 İnkübatörü                                       :   N-Biotek/NB-203 XL
 • Florasan ataçmanlı inverted mikroskop :   Leica/DMi8
 • Plate Reader-Spektrofotometre             :   Spectro BMG Labtech/Spectrostar Nano
 • Mikroplaka yıkayıcı                                       :   Allsheng/APW-100
 • Hücre Parçalayıcı (Sonikatör) :  Q Sonica/Q125
 • Otomatik Hücre Sayım Cihazı                      :  Invitrogen/Countless II FL
 • Santrifüj Cihazı                                       :  Orto Alresa/Digicen 21
 • Soğutmalı Mikrosantrifüj Cihazı             :  Dynamica/Velocity 15µR
 • Mini Santrifüj Cihazı                                       :  Allsheng/Mini-7K
 • Otoklav :  Nüve/NC 40 M
 • Sıvı Azot Sistemi :  İmtek/CNB 60

 

Kanser Ar-Ge Çalışmaları, In vitro preklinik çalışmalar, Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan özgün ilaç geliştirme çalışmaları, Anti-kanser tedavilerde etkinlik, direnç mekanizması ve toksisite değerlendirme çalışmaları, Kanser ilacı geliştirme çalışmaları, Hücre ölümü ve Kanser ilişkisi çalışmaları  ve Tümör biyolojisi çalışmalarını kapsamaktadır.

Kanser Araştırma Laboratuvarı’nda organik veya inorganik, doğal veya sentetik maddelerin hücreler üzerine (Sağlıklı hücre ve kanser hücresi)

 • Sitotoksisite analizleri
 • Biyouyumluluk testleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca;
 • Hücre görüntüleme
 • Hücre çoğaltma, dondurma ve saklama
 • Biyokimyasal analizler yapılmaktadır.

 

Genellikle laboratuvarımızda bitkisel bir ekstraktın, bir ilaç öncül maddesinin veya herhangi bir kimyasal bileşiğin in vitro (laboratuvar ortamı)  ortamda kanser hücresi ve sağlıklı hücre hatlarındaki toksik etkisi araştırılır.

 • Hücreler önce çoğaltılır.
 • Araştırmacının göndermiş olduğu numune ile bu hücreler muamele edilir.
 • Muamele sonrası hücrelerin canlılık değişimi biyokimyasal bir yöntem olan MTT yöntemi ile belirlenir.
 • Gözlenen hücre canlılığına göre numunenin biyolojik potansiyeli (toksik, non-toksik) değerlendirilir.

 

İletişim:

Öğr. Gör. Dr. Büşra AKSOY ERDEN

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

berden@bartin.edu.tr