image/svg+xml
image/svg+xml

Tanıtım


Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜMLAB), Kalkınma Bakanlığı(Devlet Planlama Teşkilatı)’nın desteklediği proje ile 2014 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlamıştır. 

Merkezimiz, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri sunabilmek; gerçekleştirilecek ortak projelerle Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

1702 m2 kapalı alanda hizmet veren merkezimiz bünyesinde; Görüntüleme (Taramalı Elektron Mikroskobu-SEM), Karakterizasyon (XRD Analizi, Partikül Boyutu Ölçüm Cihazı), Termal Analiz (Termogravimetrik Analiz-TGA/DTA), Spektrometre (UV-VIS-NIR Spektrofotometre Cihazı, Zaman Çözümlemeli ve Durağan Hal Floresans Spektrometresi), Mekanik Karakterizasyon (Unıversal Test Cihazı, Basınç Test Cihazı), Polimer (Polimer Enjeksiyon Cihazı), İnce Film (Spin ve Dip İnce Film Kaplama Cihazları, Atmosfer Kontrollü Kabini - Glovebox) Laboratuvarları yer almaktadır.

Mevcut altyapısı ile sağladığı test ve analizler ile Mühendislik ve Enerji Bilimleri, Kimya ve Malzeme Bilimi ve Çevre ve Yer Bilimleri temel alanlarında gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayan merkezimizce farklı üniversiteler bünyesindeki araştırmacılar ve özel sektöre görüntüleme ve malzeme karakterizasyon analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Merkezimiz gerek üniversitemiz gerekse diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör bünyesinde görev yapmakta olan araştırmacıların talep ettikleri test ve analizleri en etkin şekilde gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir. Rektörlüğe bağlı bir merkez olarak yapılandırılan ve çalışmalarını sürdüren BÜMLAB üniversitemiz personeli yanında, diğer üniversite, kamu ve özel sektörün analiz taleplerine en uygun koşullarda hizmet sunmaktadır.