image/svg+xml
image/svg+xml

NUMUNE KABUL ŞARTLARI

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) NUMUNE KABUL ŞARTLARI

Analizi talep eden, numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 


Numunenin Getiriliş Şekli

 1. SEM analizleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip size bildirilen tarih ve saatte laboratuvarda bulununuz.
 2. Numunelerin BUMLAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu analizi talep edene aittir.
 3. Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmeli ve önceden BUMLAB’tan saklama olanakları ile ilgili bilgi alınmalıdır.
Ambalaj Şekli, Numune Özelliği
 1. Numuneler katı olmalıdır. Yüksek vakumda buharlaşacak herhangi bir bileşen içermemelidir. Yüksek poroziteli numuneler incelenecekse numune boyutu olabildiğince küçültülmelidir.
 2. Nemli biyolojik numuneler kritik nokta kurutma ve kaplama işlemlerinden sonra incelenir.
 3. Numuneler toz, bulk (katı blok) ya da grid üzerinde olabilir.
 4. Ferromanyetik toz numuneler mikroskop için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle bu tür numunelerde çalışma mesafesi en az 10 mm olarak ayarlanmakta, bunun sonucunda da yüksek büyütmelerde görüntü kalitesi azalabilmektedir.
 5. Numuneler 1’den başlanarak numaralandırılmalı ve numune ambalajına/etiketine bu numaralar yazılmalıdır.
Numune Miktarları
 1. Toz numunelerin gözle görülür miktarda olması yeterlidir.
 2. Bulk numunelerin eni ve boyu 15 cm’den, yüksekliği ise 3 cm’den ve kütlesi 300 gramdan fazla olmamalıdır.
 3. Biyolojik kuru numunelerin hacmi 1 cm3 ten küçük olmalıdır. Nemli numunelerin hacmi 100 mm3 ten küçük olmalıdır.
Ücretlendirme ve Diğer Şartlar
 1. Kısa analiz süreleri için en az 1 saat ücreti alınır. Tam saati aşan 1-59 dakika arası süreler için 1 saat ücreti alınır.
 2. SEM ölçümleri/analizleri için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’tan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a getirilmelidir. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. BAP biriminden alınacak harcama onay formu ve bu form numuneler ile birlikte BUMLAB’a getirilmelidir.
Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir.
X-IŞINI DİFRAKTOMETRESİ (XRD) NUMUNE KABUL ŞARTLARI

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 


Numunenin Getiriliş Şekli

 1. Numunelerin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmeli ve önceden BUMLAB’tan saklama olanakları ile ilgili bilgi alınmalıdır.
Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
 1. Analiz için gönderilecek toz numuneler ince öğütülmüş bir şekilde BUMLAB’a ulaştırılmalıdır. Numune miktarı toz numuneler, kayaç numuneleri için yaklaşık 5 gr; laboratuvarda sentezlenen ve fazla miktarda temini mümkün olamayan numuneler için ise en az 100 mg olmalıdır.
 2. İnce film veya levha şeklindeki numuneler en aza 1x1 cm, en fazla 10x10 cm boyutlarında hazırlanmalı ve 10 mm’den kalın olmamalıdır.
 3. Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.
 4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
Ücretlendirme ve diğer kriterler
 1. 1 numunenin tahmini ölçüm süresi 30 dakikadır. Ölçüm parametrelerine göre süre 24 saate kadar uzayabilir. 30 dakikayı aşan ölçümlerde her 30 dakika için 1 numune ücreti alınır. 1-30 dakika arası fazla süreler için 1 tam numune ücreti alınır.
 2. XRD ölçümleri/analizleri için XRD Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’tan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 4. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir.
Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.DURAĞAN HAL VE ZAMAN ÇÖZÜMLEMELİ FLORESANS SPEKTROMETRESİ NUMUNE KABUL ŞARTLARI

Analizi talep eden, numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 


Numunenin Getiriliş Şekli

 1. Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi analizleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip size bildirilen tarih ve saatte laboratuvarda bulununuz.
 2. Numunelerin BUMLAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu analizi talep edene aittir.
 3. Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmeli ve önceden BUMLAB’tan saklama olanakları ile ilgili bilgi alınmalıdır.
Ambalaj Şekli, Numune Özelliği
 1. Numuneler katı, sıvı veya ince film şeklinde olmalıdır.
 2. Numuneler eşliğinde çözücüleri de getirilmelidir.
 3. Numuneler 1’den başlanarak numaralandırılmalı ve numune ambalajına/etiketine bu numaralar yazılmalıdır.
Numune Miktarları
 1. Toz numuneler için en az 1 g numune getirilmelidir.
 2. İnce film numunelerin boyutları en fazla 2x2 cm boyutlarında olmalıdır.
 3. Çözelti halindeki numuneler için ise en az 10 ml çözelti getirilmelidir.
Ücretlendirme ve Diğer Şartlar
 1. Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi analizlerinde analiz başına ücret alınmaktadır. Yarım saati aşan analiz işlemleri için ise her yarım saat için bir analiz ücreti alınır.
 2. Durağan Hal ve Zaman Çözümlemeli Floresans Spektrometresi analizleri Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’tan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a getirilmelidir. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a getirilmelidir.
Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir.Sıvı Azot İstek Koşulları

Sıvı azot isteğinde bulunan Müşteri bu kısmı imzaladığında, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından istenen koşulları kabul etmiş sayılır. Hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ise “BUMLAB” olarak adlandırılmıştır.

 1. Sıvı azot müşteri tarafından BUMLAB laboratuvarından teslim alınmalıdır. Teslim alındıktan sonra taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu sebeplerinden dolayı oluşacak olumsuzluklardan BUMLAB sorumlu tutulamaz.
 2. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Sıvı Azot Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 3. Sıvı Azot Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, Sıvı azotun kullanımıyla ilgili insan ve çevre sağlığına olabilecek zararlı etkilerini bildiğini beyan eder ve oluşabilecek uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 4. Merkezimizde dewar kabı kiralaması yapılmamaktadır. Sıvı azot isteğini yapan müşteri kendi kabıyla gelmelidir.
 5. Beyan edilen randevu tarihinde müşteri merkezimizde hazır bulunmalıdır. Elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden ve randevu ertelemelerinden BUMLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
 6. Hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BUMLAB’a ibraz edilmeden satış işlemi yapılamaz.
 7. BUMLAB’dan Sıvı azot talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik ve süre bilgileri BUMLAB tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BUMLAB’dan talep edilen sıvı azot ile ilgili İstek Formu’nda ve/veya ödeme belgelerinde numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.
 8. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen talepler haricinde veya proje kapsamındaymış gibi talep edilerek sıvı azot alınması ve Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbirinden farklı olması durumunda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.
 9. Bu yazının imzalanmasıyla bumlab.bartin.edu.tr adresinde yayınlanan hizmet sözleşmesini ve yukarıda belirtilen koşullar kabul edilmiş sayılır.KAPLAMA CİHAZLARI İÇİN NUMUNE KABUL ŞARTLARI

Analizi talep eden, numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 


Numunenin Getiriliş Şekli

 1. Kaplama işlemleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip size bildirilen tarih ve saatte laboratuvarda bulununuz.
 2. Numunelerin BUMLAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu analizi talep edene aittir.
 3. Numunelerin özel saklama şartları varsa mutlaka Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmeli ve önceden BUMLAB’tan saklama olanakları ile ilgili bilgi alınmalıdır.
Ambalaj Şekli, Numune Özelliği
 1. Solüsyonlar kapalı bir kap içerisinde teslim edilmelidir.
 2. Üzerine kaplama gerçekleştirilecek alttaşlar kaplama işlemine hazır halde olmalıdır.
 3. Solüsyonlar 1’den başlanarak numaralandırılmalı ve numune ambalajına/etiketine bu numaralar yazılmalıdır.
Solüsyon Miktarları
 1. Solüsyon miktarı istenen kaplama için yeterli miktarda olmalıdır.
 2. Spin kaplama için en fazla 120 mm kare veya 300 mm çapında dairesel alttaşlar, Dip kaplama için ise en fazla 75x50 mm boyutlarında ve 250 g ağırlığında alttaşlar kullanılabilmektedir.
Ücretlendirme ve Diğer Şartlar
 1. Her bir kaplama işlemi için 1 numune ücreti alınır. Yarım saati aşan kaplama işlemleri için ise her yarım saat için bir kaplama ücreti alınır.
 2. Kaplama cihazlarında kaplama hizmeti alabilmek için bu form doldurularak BUMLAB’tan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a getirilmelidir.
 3. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. BAP biriminden alınacak harcama onay formu ve bu form numuneler ile birlikte BUMLAB’a getirilmelidir.
Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir.


ATMOSFER KONTROLLÜ KABİN İÇİN KULLANIM ŞARTLARI

Analizi talep eden, Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune kullanımı halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

Numunenin Getiriliş Şekli

 1. Atmosfer kontrollü kabin kullanım işlemleri numune sahibi eşliğinde önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip size bildirilen tarih ve saatte laboratuvarda bulununuz.
 2. Kullanılacak malzemelerin BUMLAB’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu analizi talep edene aittir.
 3. Kimyasalların veya kullanılacak diğer malzemelerin özel saklama şartları varsa mutlaka Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmeli ve önceden BUMLAB’tan saklama olanakları ile ilgili bilgi alınmalıdır.
Ambalaj Şekli, Numune Özelliği
 1. Kullanılacak solüsyonlar kapalı bir kap içerisinde teslim edilmelidir.
 2. Kullanılacak malzemeler temiz olmalı, üzerlerinde herhangi kir, toz, yapışkan madde vb. şeyler bulunmamalıdır.
 3. Atmosfer kontrollü kabin içerisine en fazla 30x20x40 cm ölçülerinde cihaz, malzeme, teçhizat vb. konulabilmektedir.
Kullanılacak kimyasallar ve solüsyonlar
 1. Kullanılacak kimyasallar ve solüsyonlar aşırı uçucu özellik göstermemelidir.
Ücretlendirme ve Diğer Şartlar
 1. Atmosfer kontrollü kabin kullanımında saat başı ücreti alınmaktadır. 1-59 dk arasındaki kullanımlar için bir saat ücreti alınır.
 2. Atmosfer kontrollü kabin kullanım hizmeti alabilmek için bu form doldurularak BUMLAB’tan randevu alınmalıdır. Kullanım ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce kullanım ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte kullanılacak malzemeler BUMLAB’a getirilmelidir.
Kullanım ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. BAP biriminden alınacak harcama onay formu ile bu form kullanılacak malzemeler ile birlikte BUMLAB’a getirilmelidir.ÇEKME, BASMA, EĞME TESTLERİ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

 A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
B.Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
 1. Analiz için gönderilecek numuneler ilgili deney standardına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Numuneler, malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Numunelerin kesilmiş yüzeyleri üzerinde işleme kusurları olmamalı, yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
 3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. Mekanik testler için Çekme, Basma, Eğme Testleri Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 2. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 4. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

BETON BASINÇ DAYANIM TESTİ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

  A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

 B.Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı

 1. Analiz için gönderilecek numuneler ilgili deney standardına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Numuneler, malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Numunelerin kesilmiş yüzeyleri üzerinde işleme kusurları olmamalı, yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
 3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

 

C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. Mekanik testler için Beton Basınç Dayanım Testi Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 2. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 4. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

PARTİKÜL BOYUT ANALİZİ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Deney talep eden kişi numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

B.Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı

 1. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 2. Deney istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
 3. Yaş ölçüm yapılacağından numuneler ile birlikte dağıtıcı maddeyi deney talep eden getirmelidir.
 4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak deney talep eden tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. Partikül Boyut Analizi Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 2. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa harcama onay belgesi ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 4. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

UV-VIS-NIR SPEKTROFOTOMETRESİ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Deney talep eden kişi numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

         A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu kişiye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

         B.Ambalaj Şekli ve Numune Özelliği

 1. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir.
 2. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir
 3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 4. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 5. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

         C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. UV-VIS-NIR Analizleri için UV-VIS-NIR Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.

Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa Harcama onay belgesi ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte       numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.

 1. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 2. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (AAS) NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Deney talep eden kişi numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

         A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu kişiye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

         B.Ambalaj Şekli ve Numune Özelliği

 1. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir.
 2. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir
 3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 4. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 5. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

         C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. AAS Analizleri için AAS Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.

Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa Harcama onay belgesi ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte       numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.

 1. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 2. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

TERMAL ANALİZ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Deney talep eden kişi numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu talep eden kişiye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
B.Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
 1. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 2. Deney istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
 3. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak deneyi talep eden tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. Termal Analiz Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 2. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa harcama onay belgesi ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 4. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Talep eden kişi hammadde gönderirken Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan hammadde gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 

 A.Hammadde Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Hammaddenin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu talep eden kişiye aittir.
 2. Hammaddenin özel saklama şartları varsa İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

B.Hizmet koşulları

 1. Plastik enjeksiyon makinesi hizmeti talep edenlerin hammaddeyi kendisi getirmesi gereklidir.
 2. Laboratuvarımızda şu an için sadece mevcut kalıp kullanılmaktadır (Standart Çekme numunesi).
 3. Farklı tip numune isteyenler kalıbı kendisi tedarik edecektir.

C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. Plastik Enjeksiyon Makinesi hizmeti almak isteyenler için İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 2. Ücreti bir projeden karşılanacaksa proje bilgileri ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.

 

ELEKTRİK İLETKENLİK CİHAZI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Deney talep eden kişi numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BUMLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir. 

 
A.Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi

 1. Numunelerin BUMLAB a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu kişiye aittir.
 2. Numunelerin özel saklama şartları varsa Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.

B.Ambalaj Şekli ve Numune Özelliği

 1. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir.
 2. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir
 3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
 4. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 5. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 1’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

C.Ücretlendirme ve diğer kriterler

 1. AAS Analizleri için AAS Deney İstek Formu (bu form) doldurularak BUMLAB’dan randevu alınmalıdır. Analiz ücreti bir projeden karşılanmayacaksa önce analiz ücreti ödenmeli ve dekontla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 2. Analiz ücreti bir projeden karşılanacaksa Harcama onay belgesi ile imzalar eksiksiz olacak şekilde bu formla birlikte numuneler BUMLAB’a ulaştırılmalıdır.
 3. Analiz sonuçları dijital olarak CD, DVD ya da web ortamında teslim edilir. Yazıcı çıktısı verilmez.
 4. Randevu ve diğer detaylar için bumlab@bartin.edu.tr eposta adresini kullanınız.
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bartın Şubesi Başkanı Muhammet Aksoy, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezimizi (BUMLAB) ziyaret etti.

 • Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvarımızı Ziyaret Etti

 • 2020 Güncel Fiyat Listesi

 • Prof. Dr. Mahfuz Elmastaş' ın Laboratuvarımızı Ziyareti

 • NUMUNE KABUL ŞARTLARI

 • 2019 YILI FİYAT LİSTESİ

 • Cihaz Videoları sayfamız güncellenmiştir

 • Mekanik Testler Hakkında Eğitim

 • Turgut Işık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden laboratuvarımıza ziyaret